close

IES Josep Brugulat

Estand per a la fira de mostres Firestany de Banyoles en el que s'hi promociona l'ESO el batxillerat i els cicles formatius que ofereix l'IES Josep Brugulat de Banyoles.
Client
IES Josep Brugulat de Banyoles