close

Biblioteca de Banyoles

Sèrie de cartells per a la campanya de comunicació de la Biblioteca de Banyoles de l’any 2021. La proposta gràfica pren com a referent les característiques dels lloms dels llibres col·locats en una prestatgeria. Gruix, color i tipografia es combinen entre ells de diferents maneres per donar com a resultat una gràfica amb infinites possibilitats.

Client

Ajuntament de Banyoles